Afdelingsleder til Autismecenter Syd

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores afdelingsleder for Skovbo 50 & 58 har besluttet  sig for at gå på pension til foråret. Derfor har du nu chancen for at blive afdelingsleder i to fantastiske afdelinger, som er inde i en rigtig god udvikling.
Så bliver du motiveret af at lede andre? Er samarbejde og inddragelse af borgere og medarbejdere en del af din naturlige ledelsesstil? Har du erfaring fra det specialiserede socialområde, så læs endelig videre.

Om os
Vores arbejdsplads
Autismecenter Syd er en organisation, der er inde i en rigtig god udvikling, og vi har ambitioner på borgernes og på centerets vegne. Vi arbejder løbende med at omsætte vores kerneopgave – sundhed, mestring og fællesskabelse – i vores daglige virke. For at lykkes med det arbejder vi også løbende på at blive dygtigere og klogere, og vi har fokus på, hvordan opgaver løses i et tværfagligt samarbejde. Vi lægger desuden stor vægt på at lytte til borgerens stemme, og vi har fokus på, at måden vi løser opgaverne på rent faktisk skaber værdi for borgerne.

Hos os får du stor indflydelse og råderum, og du får mulighed for at påvirke og være en del af forandringsprocesser i egen afdeling, men også på tværs i centeret i samarbejde med den øvrige ledergruppe. Du kommer ikke til at stå alene med din ledelse. Vi arbejder aktivt i ledergruppen med, hvad det vil sige at være #fællesomledelse.
Vi arbejder ud fra en OLFA-forståelse for at skabe klarhed i den organisatoriske ramme. Ved OLFA forstår vi Organisation-Ledelse-Fællesskab-Ansat.
I vores arbejdsfællesskab arbejder vi ud fra følgende præmis, når der skal træffes beslutninger:

 1. Kerneopgaven/målet med opgaven
 2. Arbejdsfællesskabet
 3. Det individuelle hensyn, når de 2 første prioriteter ikke lider under det

Vores pædagogiske tilgange
Autismecenter Syd arbejder med afsæt i tre overordnede pædagogiske tilgange:
1. Anerkendende tilgang
2. Rehabiliteringstilgang
3. Sundhedsfaglig tilgang.

Med afsæt i de overordnede pædagogiske tilgange er der to helt overordnede pædagogiske metoder i Autismecenter Syd, nemlig KRAP og LA2, som vi er godt i gang med at implementere. Vi arbejder med afsæt i centrale værdier og anvender en bred vifte af metoder og tilgange, der altid tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov, udfordringer og funktionsnedsættelser.

I Autismecenter Syd arbejder vi efter en klar rød tråd og fornuftige, faglige fællesnævnere under overskriften #fællesomfaglighed . Derfor er der sammenhæng mellem overordnede pædagogiske tilgange og metoder i Autismecenteret, grundlæggende og typiske pædagogiske metoder i den enkelte boenhed og pædagogiske metoder, der er individuelle til den enkelte borger efter behov.
Tag fat i os på nedenstående kontaktoplysninger, hvis du gerne vil have vores metodekatalog tilsendt.

Om Skovbo 50 og 58
Skovbo 50
… består af fire lejligheder, der er indrettet med god mulighed for tryghed og skærmning.
Borgerne i Skovbo 50 kendetegnes ofte ved intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning med lav udviklingsalder eller andre tillægsdiagnoser og betydeligt påvirket sprog og kommunikation. Borgerne har ofte en-til-en normering.
Afdelingen har fokus på stabilisering, ro og energiforvaltning samt lavt tempo. Typiske pædagogiske tilgange er spædbarnsterapeutiske metoder, intensiv interaktion, sansestimulation/sanseintegration, totalkommunikation og TEACCH.
Skovbo 58
består af syv lejligheder. Fællesarealerne er indrettet sådan, at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, om de ønsker at være private eller om de ønsker at være en del af et fællesskab.
Borgerne i Skovbo 58 kendetegnes ofte ved intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning eller andre tillægsdiagnoser, for nogen kunne det være aldersrelaterede forandringer samt påvirket sprog og kommunikation og ofte påvirket motorik og bevægemønster.
Afdelingen har fokus på at have både stabilitet og udvikling i højsædet. Typiske pædagogiske tilgange er spædbarnsterapeutiske metoder, intensiv interaktion og sansestimulation/sanseintegration.

Om jobbet
Som afdelingsleder vil dine opgaver bl.a. være, at
 • drive en god udvikling sammen med medarbejderne og sikre, at fagligheden fortløbende bliver højnet
 • styre processer og skabe gode rammer for det daglige arbejde – herunder at kerneopgaven omsættes i den daglige opgaveløsning, og at der følges op på effekten af arbejdet
 • varetage og overholde afdelingens budget . Du skal vide, at du bliver ansat i til to velfungerende afdelinger
 • overordnet ansvarlig for arbejdsplanlægningen i dine egne afdelinger i et tæt samarbejde med din afdelingslederkollega på samme adresse
 • arbejdstidstilrettelægger dvs. du lægger arbejdsplan for begge områder på Skovbo
 • understøtte og give sparring på god dokumentation
 • omsætte den årlige institutionsaftale i et tæt TRIO-samarbejde og i samarbejde med dine lederkolleger
 • understøtte medarbejderudvikling bl.a. gennem MUS-samtaler, men i lige så høj grad gennem hverdagens kontakter
 • deltage i en dynamisk og velfungerende ledergruppe, der både har fokus på daglig drift og den fremadrettet strategi for centeret
 • samarbejde og skabe gode relationer til interessenter eksempelvis pårørende og samarbejdspartnere i og uden for Aabenraa Kommune

Om vores nye kollega
Ingen kan alt, men sammen kan vi det meste. Vi forestiller os, at du matcher det meste af følgende:
 • du har en uddannelsesbaggrund, der er relevant for det specialiserede socialområde sandsynligvis som pædagog
 • du har ideelt set faglig erfaring fra autismeområdet eller tilgrænsende problematikker
 • du har en relevant lederuddannelse eller er indstillet på at tage det, når vi sammen vurderer, at tidspunktet er passende
 • du har forudsætninger for at give pædagogisk, faglig sparring
 • du har flere års erfaring med ledelse og gerne med ledelse af medarbejdere, der er vant til at arbejde selvstændigt, og som i mange sammenhænge har en høj selvledelse
 • du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation måske i en kommune, men det kan også være i andre sammenhænge

Om din profil
Vi forestiller os, at du har følgende ledelsesprofil:
 • udviser tillid til medarbejderne ved at lytte, uddelegere, inddrage og samarbejde
 • ser den enkelte medarbejders kompetencer og skaber rammer for at kompetencerne kan komme i anvendelse i fællesskabet
 • er foregangsmand for en sund kultur kendetegnet ved høj psykologisk tryghed
 • er en synlig og tilgængelig leder, som tør stå ved sit lederskab
 • er reflekteret i din prioritering og kommunikerer denne tydeligt
 • kan implementere tiltag og sikre, at de følges til dørs
 • har en rolig fremtoning i ord og handlinger
 • er god til at bevare overblikket

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte
 • Centerleder, Annemette Toft på 21 33 59 08 eller afn@aabenraa.dk
 • Nuværende afdelingsleder Skovbo 50 og 58, Kirsten Friis Koch på 21 28 28 86 eller kfko@aabenraa.dk
 • Afdelingsleder Skovbo 54-56 og nattevagter, Anders Holbæk Ehlert på 30476043 eller aehl@aabenraa.dk

Du kan også læse mere på vores hjemmeside: http://www.autismecentersyd.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling, og løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende lederoverenskomst.
Der kan forekomme henvendelser og opgaver uden for almindelig arbejdstid.
Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. januar 2024
Der er planlagt ansættelsessamtaler torsdag den 18. januar 2024, med mulighed for en evt. samtale 2 mandag den 24. januar 2024.
Vi håber, du kan tiltræde 1. marts 2024 – det vil nemlig give mulighed for en måneds overlap med nuværende afdelingsleder.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e6032f36)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Savværksvej, 6230 Rødekro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950429

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet